SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia i warsztaty o tematyce prawnej oraz w zakresie Compliance, m.in. dotyczącej ochrony sygnalistów przeznaczone przede wszystkim dla członków organów zarządzających, kadry menadżerskiej oraz specjalistów, a także zakładowych organizacji związków zawodowych – jako partnerów społecznego dialogu pracowniczego, pod względem ich praw i obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Zakres i tematyka szkoleń każdorazowo jest dostosowywana do Państwa wymagań oraz potrzeb. Przygotowywane materiały dydaktyczne zawszę są dopasowane do zakresu działalności oraz bieżących wymagań prawnych.

Oferujemy również zajęcia w formie zdalnej.

Cheerful young businesswoman pointing at whiteboard and explaining strategy. Confident business coach presenting project to staff. Colleagues listening to presenter. Business meeting concept

Nasza Kancelaria – Accounting & Law Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Katowicach pod nr RIS: 2.24/00309/2020 i świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe.

Tematyka szkoleń oferowana jest zawsze w uzgodnieniu z klientem według jego indywidualnych potrzeb. W ramach usług szkoleniowych w formie wykładów oraz analizy case- study. Świadczymy także indywidualne praktyczne porady oraz usługi zewnętrzne jako wsparcie we wdrażaniu i audytowaniu systemów Compliance w organizacjach zarówno w sferze biznesu jak i administracji.

Ponadto prowadzimy na zamówienie audyty w zakresie: kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji, sprawdzenia zabezpieczeń organizacji w zakresie IT, RODO.

Poglądowa tematyka szkoleń praktycznych:

  1. Ochrona sygnalistów w miejscu pracy. Nowe obowiązki dla kierownictwa.

(Program dopasowany do potrzeb organizacji z elementami prawa, RODO, psychologii biznesu, wdrożenie systemu Compliance w organizacjach. Współpraca pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami pracowników np.: związkami zawodowymi przy tworzeniu wymaganych prawem procedur zgłaszania naruszeń).

  1. Compliance w administracji publicznej – od czego zacząć, czego nie pominąć ?

(W programie obowiązki prawne, wytyczne i wskazówki dla pracodawcy w tworzeniu systemu zgłaszania nieprawidłowości. Przykładowy moduł: czy sygnalista to donosiciel ? czy Compliance Officer to Szef ? - program z rozszerzonym modułem psychologii w miejscu pracy, elementy kultury organizacji miejsca pracy, praktyczne rozwiązania prawno-psychologiczne, sytuacje konfliktowe w organizacji oraz strategie ich rozwiązań: stres w pracy, czyli - psychospołeczne zagrożenia zawodowe, nepotyzm i kumoterstwo ; regulacje prawne w zakresie Compliance w organizacji a odpowiedzialność kierownictwa wg. Compliance).

  1. Compliance jako system sygnalisty – prawa i obowiązki pracodawcy, sposoby prowadzenia postępowań wyjaśniających zgłoszone naruszenia.

(Program uwzględniający zasady prowadzenia efektywnych i bezpiecznych rozmów z sygnalistami, sposoby radzenia sobie z nadmiarem informacji tzw. szumem i smogiem informacyjnym, ochrona danych osobowych sygnalistów i innych osób; Sygnalista czy donosiciel – świadomość różnic definicji vs. uwarunkowania kulturowe – Mobbing - czy skutecznym sygnalistą może być ofiara mobbingu ? Zgłaszać czy nie zgłaszać naruszenia w miejscu pracy - przeszkody w komunikacji, bariery i błędy komunikacyjne – zamierzone czy nieuświadomione).

  1. Audyt z zakresu Compliance: w tym rekonesans infrastruktury podmiotu, określenie luk bezpieczeństwa (m.in. analiza urządzeń podłączonych do sieci: logów, programów, usług), wykonanie kontrolowanych ataków na urządzenia firmowe IT zgodnie z ustaleniami – sprawdzenie zabezpieczeń, biały wywiad (wywiad gospodarczy, wykrycie potencjalnych luk mogących doprowadzić do wycieku danych, także incydentów RODO), raporty z rekomendacjami do wdrożenia bezpiecznych systemów.

  1. Zarządzanie ryzykiem wg standardów kontroli zarządczej. Kontrola jako narzędzie zarządzania, w tym także - Kontrola wewnętrzna – czyli od teorii do praktyki; Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka. Możliwość audytu zewnętrznego w tym zakresie.

MENU