AUDYT

compliance

Wykonujemy kompleksowe audyty compliance, które mają na celu zbadanie poziomu ryzyka braku zgodności w Państwa firmie oraz przedstawienie zaleceń i określenie optymalnych propozycji rozwiązań.

Zaprojektowane mechanizmy ograniczające ryzyko braku zgodności zawsze dostosowywane są do konkretnej branży i jej otoczenia prawnego jak i skali oraz specyfiki danej działalności.

MENU