PARTNERZY

Witamy w gronie naszych partnerów - MERITUM Sp. J. z siedzibą w Bielsku-Białej, która jest wiodącym podmiotem prowadzącym działalność w zakresie pomocy w uzyskaniu odszkodowań za błędy medyczne, za wypadki w pracy, w szkole, wypadki komunikacyjne i samochodowe.

Z powodzeniem i sporym uznaniem na rynku MERITUM Sp. J. zajmuje się także skutecznym prowadzeniem postępowań wyjaśniających, skutkujących sprawnym dochodzeniem odszkodowań za szkody osobowe, rzeczowe a także z tytułu utraconych korzyści.

Oferta usługowa MERITUM Sp. J. skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców (firm i korporacji) bez względu na status prawny podmiotu.

Cieszy nas, że pozyskując do współpracy nowego, cenionego na rynku partnera, będziemy mogli wspólnie zapewnić obsługę prawną i Compliance w formie prowadzonych szkoleń, prowadzenia audytów i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie polityki Compliance – nowego obowiązku dla większości podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Nasze wspólne doświadczenia w zapewnieniu poprawności działania i przeciwdziałania ryzyku wystąpienia niezgodności przez przedsiębiorców pozwolą zbudować ich pozytywny wizerunek z jednoczesnym zredukowaniem powstania ewentualnych szkód.

meritum

„Accounting & Law Sp. z o.o. – w 2022 roku stała się ambasadorem studiów podyplomowych w zakresie Compliance organizowanych wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

Accounting & Law Sp. z o.o. stając się pomysłodawcą kierunku studiów podyplomowych w zakresie Compliance zawarła stosowną umowę z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, która podjęła się organizacji studiów podyplomowych pn.: Compliance w organizacji, uznając tym samym, że będzie aktywnie i profesjonalnie współtworzyć nowy zawód na rynku pracy, co ze strony tak profesjonalnego i rozpoznawalnego podmiotu naukowo-dydaktycznego jest świadectwem jak ważnym jest już teraz proces edukacji w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności (Compliance risk)

Do wspólnego projektu Spółka Accounting & Law zaprosiła także bardzo doświadczonego partnera – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), który od wielu lat uczestniczy aktywnie i współtworzy standardy w zakresie praktyki kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego jak również zarządzania ryzykiem. PIKW jest także znany z tego, że stara się z sukcesami konsolidować środowisko zawodowe zajmujące się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji.

Z wielką przyjemnością informujemy, że wspólnie w trójstronnym porozumieniu jesteśmy odpowiedzialni za edukację w zakresie kształcenia przyszłych Compliance Officerów, którzy pozyskując wiedzę zdobytą na studiach dzięki trenerom posiadającym ekspercką wiedzę, będą mogli ją wykorzystać w pracy w sektorze prywatnym czy szeroko rozumianej administracji publicznej.
Nadchodzące zmiany w otoczeniu prawnym i tworzenie przepisów mających na celu zapewnienie ochrony sygnalistom jest pierwszym krokiem obligującym do tworzenia długotrwałej kultury Compliance w organizacji bez względu na jej status prawny. To nie tylko zasada, która stanie się niebawem obowiązkiem pracodawców i zapewni bezpieczeństwo przed sankcjami prawnymi, ale to przede wszystkim ochrona dla firm oraz urzędów przed utratą wizerunku i pozytywny przekaz dla otoczenia, że kierownictwo tych organizacji, świadome nowych praw i obowiązków jest dobrym partnerem do dialogu z otoczeniem.
Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem Uczelni:
https://wsfip.edu.pl/index.php/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/578

AL-LOGO
PIKW-LOGO
WZSIP

Sygnanet to bezpieczna, prawdziwie poufna platforma umożliwiająca anonimowe przekazanie zgłoszenia przez sygnalistę. Cała korespondencja jest szyfrowana end-to-end. Dzięki temu zapewniamy prawdziwie poufne dokonywanie zgłoszeń, ochronę treści i załączników – tylko odbiorca zgłoszeń ma do nich dostęp. To proste narzędzie do zarządzania zgłoszeniami pozwoli oszczędzić Państwa czas i sprawnie zarządzać zgłoszeniami. Sygnanet automatycznie odpowie sygnaliście na zgłoszenie, przypomni o kolejnych obowiązkowych terminach korespondencji z sygnalistą, przygotuje raport końcowy, umożliwi prowadzenie poufnego rejestru zgłoszeń.

Dowiedz się więcej na sygnanet.pl

Skuteczna pomoc w procesie ograniczenia ryzyka prawnego w firmach i instytucjach to domena Accounting & Law – mówi Katarzyna Abramowicz, prezes Sygnanet. Spółka pomoże Państwu zwiększyć poziom bezpieczeństwa na każdym poziomie, także w sytuacjach kryzysowych. Członkowie mogą pochwalić się zasobną wiedzą i biegłością w obszarze compliance."

AL-LOGO
sygnanet
MENU