BLOG

Nadchodzą długo oczekiwane zmiany w prawie – ochrona sygnalistów stanie się faktem prawnym.

7 marca, 2024

Po wielkim falstarcie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, której czas na wdrożenie Polska miała czas do dnia 17 grudnia 2021 r. – jest w końcu realna szansa na wdrożenie krajowych przepisów w tym temacie.

czytaj więcej

Accounting & Law Sp. z o.o. w branżowej publikacji PIKW – w kwartalniku KontrolerInfo nr 27.

18 sierpnia, 2022

Prezes Zarządu Accounting & Law Sp. z o.o. – Robert Słoniec miał okazję przedstawić tematykę dotyczącą Compliance. Było to możliwe tym razem poprzez rozmowę z psychoterapeutą i praktykiem biznesu. Celem tej rozmowy było w prosty sposób przybliżenie nowego wciąż terminu „ Compliance”, który dla wielu odbiorców jest pojęciem nieznanym.

czytaj więcej

Do trzech razy sztuka, czyli kolejna odsłona projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

8 lipca, 2022

W dniu 7 lipca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się trzecia wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w związku z koniecznością implementacji do polskiego systemu prawnego regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

czytaj więcej

Accounting & Law Sp. z o.o. – jednym z aktywnych uczestników VII Podkarpackiego Forum Audytu.

6 kwietnia, 2022

W dniu 1 kwietnia 2022 r. w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego obyło się w formie stacjonarnej – VII Podkarpackie Forum Audytu.

czytaj więcej

IV Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej

18 marca, 2022

W dniu 16.03.2022r. w Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyło się IV Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej. Wydarzenie to było wynikiem współpracy partnerów: Accounting & Law Sp. z o.o.; Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

czytaj więcej

IV Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej

11 marca, 2022

Accounting & Law Sp. z o.o. zaprasza na IV Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej, które odbędzie w dniu 16 marca 2022 r. godz. 10.00 w formie on-line.


Konferencja tematyczna jest wynikiem współpracy naszej Kancelarii z
Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, stanowiąc praktyczny przykład do poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności (Compliance), na nowym kierunku studiów podyplomowych pn.: Compliance w organizacji,

czytaj więcej

Studia podyplomowe Compliance w organizacji

24 stycznia, 2022

Z wielką przyjemnością informujemy, że wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. stajemy się współodpowiedzialni za edukację w naszym regionie w zakresie kształcenia przyszłych Compliance Officerów.

czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

21 stycznia, 2022

W dniu 18 października 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, który pozwoli na implementowanie do polskiego systemu prawnego regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zgodnie z ww. Dyrektywą państwa członkowskie UE były zobligowane do implementacji rozwiązań prawnych na gruncie rodzimego prawa wymaganych Dyrektywą do dnia 17 grudnia 2021 r.

czytaj więcej

Sygnanet partnerem Accounting & Law

8 października, 2021

Aby zapewnić Państwa organizacjom kompleksową obsługę w zakresie postanowień dyrektywy o ochronie sygnalistów, rozpoczęliśmy współpracę z firmą Sygnanet.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów zacznie obowiązywać w Polsce już 17 grudnia 2021 roku. Zobowiązuje ona podmioty prywatne i publiczne do wprowadzenia wewnętrznego kanału dla pracowników do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i odpowiednich procedur do ich rozpatrywania. W pierwszej kolejności obowiązek ten będą musiały spełnić firmy i instytucje zatrudniające więcej niż 250 pracowników. W kolejnych dwóch latach także mniejsze organizacje, zatrudniające więcej niż 50 osób. 

Dlaczego Sygnanet? – Ponieważ cenimy współpracę z profesjonalistami, bo wspólnie możemy realizować zbieżne cele w sposób rzeczowy bez uszczerbku na czasie, z gwarancją dobrej jakości, a Sygnanet jest synonimem dobrej marki – mówi Robert Słoniec, Prezes Zarządu Accounting & Law sp. z o.o. Naszym wspólnym celem z Sygnanet jest wsparcie klienta w dostarczeniu fachowej wiedzy dotyczącej Compliance, w tym także  zapewnieniu dobrze działającego mechanizmu w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistom. Dzięki przekazanej przez nas wiedzy oraz produktowi Sygnanet , tj. serwisowi, który w sposób bardzo prosty – dla klienta – wykorzystuje  technologię szyfrowania jesteśmy gwarantem zapewnienia spełnienia wymogów prawnych odnoszących się do zapewnienia sygnaliście anonimowego bezpieczeństwa, a samemu odbiorcy tych zgłoszeń udzielamy kompleksowej wiedzy z gotowym produktem. 

Wdrożenie Dyrektywy o Sygnalistach zbliża się wielkimi krokami

4 marca, 2021

Do 17 grudnia 2021 r. w Polsce i na terenie UE powinny być wdrożone – przepisy ustawodawcze, wykonawcze oraz administracyjne będące implementacją przepisów pochodzących z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. 
Na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 grudnia 2020 r. powołano Zespół do spraw przygotowania regulacji w związku z implementacją dyrektywy o sygnalistach.

Nadchodzące zmiany będą dotyczyć przedsiębiorców prywatnych, a także podmioty publiczne, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników.

Sygnalista” jest to z reguły pracownik, który w trosce o dobro swojego zakładu pracy oraz interes publiczny, informuje (przełożonych lub właściwe organy nadzorcze) o istotnych nieprawidłowościach mających miejsce w jego organizacji.

Z perspektywy nadchodzących zmian przedsiębiorcy prywatni oraz podmioty publiczne będą zobowiązani do:

MENU