ZESPÓŁ

Tworzymy doświadczony zespół ekspertów w zakresie szeroko rozumianej dziedziny prawa i compliance, którzy są oddani swojej pracy, tak aby świadczyć profesjonalne usługi doradcze na najwyższym poziomie. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy jako: prawnicy świadczący obsługę prawną oraz compliance na rzecz podmiotów sektora publicznego jak i prywatnego, wysocy urzędnicy administracji publicznej, wykładowcy uczelni wyższych, inspektorzy ochrony danych, pracownicy sektora finansowego, oficerowie służb śledczych i specjalnych.

Nasze umiejętności poparte są nie tylko praktycznym doświadczeniem zdobytym na wielu szczeblach kariery zawodowej, ale również ukończeniem renomowanych uczelni wyższych, specjalistycznych kursów w dziedzinie compliance, ochrony danych osobowych, przeciwdziałaniu korupcji i wykrywaniu przestępstw. Co więcej stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach tak, aby nasze doradztwo czyniło zadość Państwa wymaganiom oraz aby nasze działania stanowiły realną gwarancję bezpieczeństwa dla naszych klientów.

Trenerzy:

Świadczymy usługi szkoleniowe współpracując tylko z ekspertami z konkretnych dziedzin. Wypracowane praktyczne metody szkoleniowe oraz bogate doświadczenia trenerów są gwarantem profesjonalizmu.

Trener

Prawnik in - house dużej spółki kapitałowej, Certyfikowany Compliance Manager (certyfikowany ACO - Approved Compliance Officer; certyfikowany ACE – Approved Compliance Expert; certyfikowany AWCO – certyfikowany Approved Whistleblowing Compliance Officer), wdrażający systemy Compliance w organizacjach, wieloletnie doświadczenie w administracji jako szef jednego z urzędów, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych.

Trener

Psychoterapeuta psychoanalityczny.

Specjalista w dziedzinie psychologii zmian zachowań i postaw, ochrony zdrowia w Unii Europejskiej; Dyplomowany Coach. Ponad 15 letnie doświadczenie w dużych międzynarodowych korporacjach, m.in. jako expert w zakresie negocjacji.

Trener:

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny m.in. w zakresie Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001), certyfikowany ACO (Approved Compliance Officer), coach PCC International Coach Federation.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego., wieloletnie doświadczenie zawodowe na rzecz administracji rządowej, głównie w obszarze ujawniania, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości.

Trener:

Szefowa Działu Prawnego wiodącej polskiej spółki giełdowej.

Autorka publikacji naukowych. Kluczowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Najwyższej Izbie Kontroli wykonując obowiązki doradcy prawnego oraz w administracji rządowej – zajmując się przeprowadzaniem kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Wykładowca akademicki. Aktualnie swoje zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki ładu korporacyjnego, Compliance, ochrony danych oraz prawa gospodarczego.

Trener :

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem nadużyć.

Były funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych, metodyki whistleblowingu oraz ochrony danych osobowych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, doświadczony audytor śledczy i inspektor ochrony danych.

Trener:

Biegły sądowy ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

Trener:

Emerytowany oficer dyplomowany Policji.

Ponad 30 letni staż służby na różnych stanowiskach wykonawczych oraz kierowniczych pionu kryminalnego Policji, w tym służba w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji na stanowisku eksperta wydziału operacyjno- rozpoznawczego specjalizując się w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości korupcyjnej wśród policjantów oraz pracowników cywilnych.

Trener:

Certyfikowany Audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.

Doktor nauk humanistycznych - wieloletni nauczyciel akademicki, specjalizacja: kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.

MENU