O FIRMIE

Na czym polega system compliance? Najkrócej mówiąc, w compliance chodzi o zapewnienie zgodności działalności firmy z przepisami prawa i dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji.

Obecnie żyjemy w dobie nadprodukcji przepisów, które rozsiane są po wielu gałęziach prawa. Taki stan powoduje wzrost ryzyka braku zgodności działań podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw prywatnych z powszechnie obowiązującymi: normami, przyjętymi regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi, co skutkować może: dotkliwymi sankcjami prawnymi jak i finansowymi, utratą reputacji, obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej, wykluczeniem z przetargów, odpowiedzialnością: karną, cywilną, karnoskarbową, administracyjną firmy, jak i kadry zarządzającej nawet jeśli do nieprawidłowości doszło w sposób nieumyślny.

Abstract Double exposure of Business man touching an imaginary screen against white background
Colleagues meeting to discuss their future financial plans, only silhouettes being viewed

Ta wysoka dynamika zmian wymaga zaprojektowania i wdrożenia adekwatnego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w każdej organizacji, w oparciu o sprawdzone rozwiązania wypracowane przez nasz zespół, którego członkowie posiadają bogate praktyczne doświadczenie w dziedzinie compliance zdobyte na różnych stanowiskach w sektorze prywatnym jak i państwowych organach nadzorczych i śledczych.

MENU