BLOG

Wdrożenie Dyrektywy o Sygnalistach zbliża się wielkimi krokami

4 marca, 2021

Do 17 grudnia 2021 r. w Polsce i na terenie UE powinny być wdrożone – przepisy ustawodawcze, wykonawcze oraz administracyjne będące implementacją przepisów pochodzących z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. 
Na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 grudnia 2020 r. powołano Zespół do spraw przygotowania regulacji w związku z implementacją dyrektywy o sygnalistach.

Nadchodzące zmiany będą dotyczyć przedsiębiorców prywatnych, a także podmioty publiczne, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników.

Sygnalista” jest to z reguły pracownik, który w trosce o dobro swojego zakładu pracy oraz interes publiczny, informuje (przełożonych lub właściwe organy nadzorcze) o istotnych nieprawidłowościach mających miejsce w jego organizacji.

Z perspektywy nadchodzących zmian przedsiębiorcy prywatni oraz podmioty publiczne będą zobowiązani do:

«
MENU