BLOG

Sygnanet partnerem Accounting & Law

8 października, 2021

Aby zapewnić Państwa organizacjom kompleksową obsługę w zakresie postanowień dyrektywy o ochronie sygnalistów, rozpoczęliśmy współpracę z firmą Sygnanet.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów zacznie obowiązywać w Polsce już 17 grudnia 2021 roku. Zobowiązuje ona podmioty prywatne i publiczne do wprowadzenia wewnętrznego kanału dla pracowników do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i odpowiednich procedur do ich rozpatrywania. W pierwszej kolejności obowiązek ten będą musiały spełnić firmy i instytucje zatrudniające więcej niż 250 pracowników. W kolejnych dwóch latach także mniejsze organizacje, zatrudniające więcej niż 50 osób. 

Dlaczego Sygnanet? – Ponieważ cenimy współpracę z profesjonalistami, bo wspólnie możemy realizować zbieżne cele w sposób rzeczowy bez uszczerbku na czasie, z gwarancją dobrej jakości, a Sygnanet jest synonimem dobrej marki – mówi Robert Słoniec, Prezes Zarządu Accounting & Law sp. z o.o. Naszym wspólnym celem z Sygnanet jest wsparcie klienta w dostarczeniu fachowej wiedzy dotyczącej Compliance, w tym także  zapewnieniu dobrze działającego mechanizmu w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistom. Dzięki przekazanej przez nas wiedzy oraz produktowi Sygnanet , tj. serwisowi, który w sposób bardzo prosty – dla klienta – wykorzystuje  technologię szyfrowania jesteśmy gwarantem zapewnienia spełnienia wymogów prawnych odnoszących się do zapewnienia sygnaliście anonimowego bezpieczeństwa, a samemu odbiorcy tych zgłoszeń udzielamy kompleksowej wiedzy z gotowym produktem. 

«
MENU