BLOG

Do trzech razy sztuka, czyli kolejna odsłona projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

8 lipca, 2022

W dniu 7 lipca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się trzecia wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w związku z koniecznością implementacji do polskiego systemu prawnego regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Wprawdzie termin na wprowadzenie rodzimych przepisów prawnych w tym zakresie minął 17 grudnia 2021 r. to wciąż w polskim prawie brak jednoznacznych narzędzi prawnych chroniących osoby, które w dobrej wierze zgłaszają naruszenia prawa w miejscu pracy. Nie jesteśmy w tym gronie osamotnieni, bo większość krajów UE jak i Polska wciąż pracuje nad nowym porządkiem prawnym w przedmiocie ochrony sygnalistów. 

Jednak z uwagi na fakt, iż publicznie pojawia się już trzecia wersja ww. projektu można śmiało przypuszczać, że prace uzgodnieniowe – międzyresortowe w rządzie są na etapie finalnym. Istotnym jest to, że ustawa na pewno ujrzy światło dzienne i jest to termin bliższy niż dalszy. Konsekwencje braku spełnienia obowiązków wynikających z tejże ustawy z pewnością tworzą spore ryzyko nie tylko wizerunkowe, ale także noszą znamiona sankcji karnych (kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności) co wynika wprost z przepisów końcowych projektu ustawy. Warto pamiętać, że zgodnie z projektem ustawy, procedury wewnętrzne zgłaszania nieprawidłowości będą musiały zostać przyjęte we wszystkich podmiotach prawnych, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 osób, w tym roku obowiązkowo dla sektora publicznego, a w sektorze prywatnym dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób, zaś a od roku 2023 – podmioty zatrudniające powyżej 50 osób.    

«
MENU