BLOG

CBA promotorem zgodności

21 grudnia, 2020

Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania programów compliance w sektorze publicznym. Wytyczne zostały stworzone w efekcie realizacji działania 4.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Dokument przedstawia ogólne ramy, które mogą być wykorzystane do tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności w sektorze publicznym. Niniejsze wytyczne są wskazówką jak zbudować efektywny i adekwatny system compliace, który będzie odpowiadał za minimalizowanie ryzyka braku zgodności, typowanie i eliminację zagrożeń

https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4477,CBA-promotorem-zgodnosci.html

«
MENU