BLOG

Sygnanet partnerem Accounting & Law

8 października, 2021

Aby zapewnić Państwa organizacjom kompleksową obsługę w zakresie postanowień dyrektywy o ochronie sygnalistów, rozpoczęliśmy współpracę z firmą Sygnanet.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów zacznie obowiązywać w Polsce już 17 grudnia 2021 roku. Zobowiązuje ona podmioty prywatne i publiczne do wprowadzenia wewnętrznego kanału dla pracowników do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i odpowiednich procedur do ich rozpatrywania. W pierwszej kolejności obowiązek ten będą musiały spełnić firmy i instytucje zatrudniające więcej niż 250 pracowników. W kolejnych dwóch latach także mniejsze organizacje, zatrudniające więcej niż 50 osób. 

Dlaczego Sygnanet? – Ponieważ cenimy współpracę z profesjonalistami, bo wspólnie możemy realizować zbieżne cele w sposób rzeczowy bez uszczerbku na czasie, z gwarancją dobrej jakości, a Sygnanet jest synonimem dobrej marki – mówi Robert Słoniec, Prezes Zarządu Accounting & Law sp. z o.o. Naszym wspólnym celem z Sygnanet jest wsparcie klienta w dostarczeniu fachowej wiedzy dotyczącej Compliance, w tym także  zapewnieniu dobrze działającego mechanizmu w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistom. Dzięki przekazanej przez nas wiedzy oraz produktowi Sygnanet , tj. serwisowi, który w sposób bardzo prosty – dla klienta – wykorzystuje  technologię szyfrowania jesteśmy gwarantem zapewnienia spełnienia wymogów prawnych odnoszących się do zapewnienia sygnaliście anonimowego bezpieczeństwa, a samemu odbiorcy tych zgłoszeń udzielamy kompleksowej wiedzy z gotowym produktem. 

Wdrożenie Dyrektywy o Sygnalistach zbliża się wielkimi krokami

4 marca, 2021

Do 17 grudnia 2021 r. w Polsce i na terenie UE powinny być wdrożone – przepisy ustawodawcze, wykonawcze oraz administracyjne będące implementacją przepisów pochodzących z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. 
Na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 grudnia 2020 r. powołano Zespół do spraw przygotowania regulacji w związku z implementacją dyrektywy o sygnalistach.

Nadchodzące zmiany będą dotyczyć przedsiębiorców prywatnych, a także podmioty publiczne, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników.

Sygnalista” jest to z reguły pracownik, który w trosce o dobro swojego zakładu pracy oraz interes publiczny, informuje (przełożonych lub właściwe organy nadzorcze) o istotnych nieprawidłowościach mających miejsce w jego organizacji.

Z perspektywy nadchodzących zmian przedsiębiorcy prywatni oraz podmioty publiczne będą zobowiązani do:

MENU